Меню

Випуск 85

vip_85

ВЕСЬ НАКЛАД ПРОДАНО

Сольфеджіо для 1 класу на основі українського фольклору

ЗМІСТ
1. Звуки музичні і шумові. Мелодії, побудовані на повторенні одного звука. Тривалості: чвертки та вісімки
2. Висхідний та низхідний рух мелодії. Назви звуків
3. Сполучення V–III ступенів мажорного ладу як розповідна інтонація та інтонація «колисання»
4. Висхідна інтонація III–V ступенів мажорного ладу як інтонація «лагідного звертання»
5. Сильні та слабкі долі. Розмір 2/4
6. VI ступінь мажорного ладу. Інтонація тону. Сполучення V–VI ступенів як інтонація «дражнилки»
7. Сполучення V–VI ступенів як інтонація «примовляння», «пестощів»
8. Тон, півтон. Знаки альтерації (діез, бемоль, бекар)
9. Різноманітні сполучення V, III та VI ступенів. Половинна тривалість
10. І ступінь мажорного ладу. Тоніка. Тризвук. Мажор і мінор. Тональність
11. Регістри. Басовий ключ. Акомпанемент
12. Стрибки з I на V та з V на I ступінь як інтонації «запитання» і «відповіді» 13. Повний мажорний тризвук I–III–V–VIII(І). Стрибки на октаву (I–VIII; VIII–I)
14. ІІ ступінь мажорного ладу на основі інтонаційної моделі V–III–I–II
15. Паузи
16. Поступовий рух мелодії: І–ІІ—ІІІ, ІІІ—ІІ—І.Стрибки з І на ІІІ та з ІІІ на І ступені
17. Сполучення I, II, III, V та VI ступенів
18. Затакт (вісімка в розмірі 2/4)
19. IV ступінь мажорного ладу у поступовому низхідному русі мелодії
20. IV ступінь мажорного ладу як допоміжний звук до ІІІ ступеня. Інтонації «прохання» (III–IV ст.) та «жалощів, зітхання» (IV–III ст.). Початок мелодії від ІІІ ступеня: ІІІ–IV–V
21. Розмір 3/4. Тривалість половинна з крапкою
22. Нижній тетрахорд мажорного ладу: I–II–III–IV, IV–ІІІ–ІІ–І
23. VII ступінь мажорного ладу у поступовому висхідному і низхідному русі мелодії: V–VI–VII–VIII(I), VIII(I)–VII–VI–V. Стрибки в межах верхнього тетрхорду мажорного ладу
24. Секвенція
25. Вокальне та інструментальне групування тривалостей
26. Затакт: чвертка у розмірі 2/4
27. VII ступінь як увідний звук до тоніки (VII–І) та допоміжний до І ступеня (І–VII–І)
28. Звукоряд мажорного ладу. Тональність До мажор. Будова мажорної гами
29. Стійкі та нестійкі ступені тональності До мажор. Ввідні звуки. Обспівування стійких ступенів
30. Тональність Фа мажор
31. Тональність Фа мажор (закріплення)
32. Тональність Соль мажор
33. Тональність Соль мажор (закріплення)
34. Повторення та закріплення вивченого матеріалу
35. Контрольний
Ручні знаки для позначення ступенів